UWAGA PODRĘCZNIKI

UWAGA PODRĘCZNIKI!!!

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY I-III –  podręczniki i ćwiczenia zamówione z dotacji (z językiem obcym włącznie)

            RELIGIA we własnym zakresie (informacja była podana w czerwcu)

 

KLASA IVpodręczniki zamówione z dotacji za wyjątkiem j. niemieckiego i religii – zakupić! 

(informacja była podana w czerwcu)

ćwiczenia do j. polskiego, matematyki i historii – zakupione z dotacji

zakupić do: przyrody, języków obcych

 

KLASA V – podręczniki zamówione z dotacji za wyjątkiem j. niemieckiego i religii – zakupić! (informacja była podana w czerwcu)

ćwiczenia do j. polskiego, matematyki i przyrody – zakupione z dotacji

zakupić do: historii, języków obcych

 

KLASA VIzakupić podręczniki i ćwiczenia – zgodnie z wykazem z ubiegłego roku (kontynuacja) sprawdź wykaz podręczników i ćwiczeń z roku 2015/2016

 

GIMNAZJUM

KLASA I podręczniki z dotacji za wyjątkiem j. niemieckiego, j. angielskiego, religii

ćwiczenia do j. polskiego, matematyki i biologii – z dotacji

ZAKUP RESZTY UZGODNIĄ NAUCZYCIELE WE WRZEŚNIU!

 

KLASA II – podręczniki z dotacji za wyjątkiem j. niemieckiego, j. angielskiego, religii

Ćwiczenia do j. polskiego, matematyki, chemii – z dotacji

ZAKUP RESZTY UZGODNIĄ NAUCZYCIELE WE WRZEŚNIU!

 

KLASA III – zakupić podręczniki i ćwiczenia – zgodnie z wykazem z ubiegłego roku (kontynuacja) sprawdź wykaz podręczników i ćwiczeń z roku 2015/2016