ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

WYJĄTKOWO W TYM ROKU SZKOLNYM UCZNIOWIE KLAS I-III, IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I I-III GIMNAZJUM PRZYCHODZĄ DNIA 01.09.2016r. TYLKO NA SPOTKANIE ORGANIZACYJNE W WYCHOWAWCAMI NA GODZ. 10.00 (do ok.godz. 10.30-11.00).

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 wraz z uroczystym otwarciem i poświęceniem nowego budynku gimnazjum odbędzie się dnia 02 września 2016r. (piątek) o godz. 15.00 (obecni tylko uczniowie klas I-VI SP i I-III gimnazjum – bez dzieci przedszkolnych).

Szczegóły ad w/w dni u wychowawców.

Plan lekcji podany w zakładce  – Plan lekcji