Projekt systemowy „Szkoła Współpracy”

Niepubliczne Gimnazjum w Łuszczanowie brało udział w projekcie systemowym „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Liderem projektu było Ministerstwo Edukacji Narodowej, a partnerem Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze.

Projekt uczył rozwijać w szkole współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami. Ponadto szkoły uzyskały pomoc w realizowaniu swych misji   w zakresie edukacji  i wychowania.

Nasze gimnazjum reprezentowały:

Julia Zaremba, Daria Broda – uczennice gimnazjum

  1. Agnieszka Karpińska, p. Lidia Karcz – rodzice
  2. Beata Czajczyńska – dyrektor
  3. Wioletta Silińska – nauczycielka

Udział w projekcie wzmocnił naszą społeczność lokalną, więzi między mieszkańcami.  Nauczył nas budować zaufanie i zachęcił do zaangażowania na rzecz swojej wsi.

Doświadczenie współpracy, jakie zdobyli uczniowie, rodzice i nauczyciele przyczynią się w przyszłości do budowy kapitału społecznego.

Scan1 Scan3